Náš tím
Aktuálny zoznam členov TAAŠ

 

Martin T.

Manažér

Martin je zodpovedný za celý tím a vydáva všetky dôležité rozhodnutia. 

 

Martin G.

Koordinátor

Martin je jedným zo zakladateľov našej disciplíny.

 

Silvia F.

CEO

Sivlia je kreatívna členka nášho tímu.