TATRANSKÁ ASOCIÁCIA ALTERNATÍVNYCH ŠPORTOV
občianske združenie

Tatranská Asociácia Alternatívnych Športov o.z.

(Ďalej len TAAS)

Občianske združenie, so sídlom v Mlynici, bolo založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb., bolo zaregistrované dňa 25.02.2015 na Ministerstve vnútra SR